Herramientas 2.0

Que son??? Sigue leyendo

Anuncios

REALIDAD AUMENTADA

La realidad aumentada es una tecnología que usa un conjunto de dispositivos (móviles o tabletas). Estas añaden información virtual al mundo físico que vemos, no sustituyendo la realidad sino complementándola mediante la cámara de otros dispositivos. Actualmente, hay un conjunto de libros que se pueden leer usando la realidad aumentad aunque la cantidad de estas características es escasa. Sigue leyendo

Robótica educativa

La robótica educativa és una manera d’aprendre mitjançant l’ús de robots, que potencia el desenvolupament de vàries capacitats de l’alumnat, a més de treballar les tras àrees curriculars. Aquest tipus de treball permet treballar comportaments com ara la cooperació en el treball en equip, la iniciativa i presa de decisions, la tolerancia a la frustració i l’autosuperació. Sigue leyendo

L’educació en canvi

Actualment, els nostres joves estudiants han perdut l’interès per l’estudi i les ganes per seguir avançant, degut a què l’ús abusiu dels telèfons mòbils ha provocat que cada vegada parlem menys interpersonalment, condicionant l’alumnat de les aules a esdevenir generacions perdudes. És doncs, responsabilitat nostre, del professorat, recuperar i tornar a transmetre aquest interès, mitjançant la provocació i gestionant el seu interès, tenint una mentalitat i predisposició de canvi i, començant per adaptar el currículum a les persones i no pas a la inversa. Sigue leyendo

Programació per infantil

L’oferta d’aplicacions i jocs online destinades a l’aprenentatge en la programació i la robótica educativa per a educació infantil, cada cop és major. Tot i això, encara queda un llarg camí per recòrrer, perquè actualment la gran majoria únicament es poden fer servir amb el sistema operatiu ios. En el següent  Padlet,  hi apareixen un seguit d’aplicacions útils per a educació infantil on es treballa la programació. Sigue leyendo

Realitat augmentada

La realitat augmentada és una tecnologia que utilitza un conjunt de dispositius (móbils o tauletes). Aquests afageixen informacio virtual al mon fisic q veiem, no subtituint la realitat sino complementant-la mitjançant la càmera d’aquests dispositius. Actualment, hi ha un seguit de llibres que es poden llegir utilitzant la realitat augmentada i que trobarem al següent Padlet. Sigue leyendo